Disclaimer

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Vraag altijd voordat u boekt of er op de door uw uitgekozen reis zaken zijn gewijzigd. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Sahara Travel website, brochures, advertenties en overige publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Sahara Travel is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Sahara Travel gecreëerde internetsites, brochures, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

Sahara Travel wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Sahara Travel gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s), brochures e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die geen eigendom zijn van Sahara Travel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Sahara Travel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze internetsites of bronnen. Sahara Travel is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Sahara Travel website. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Sahara Travel worden gewijzigd.

Alle rechten berusten bij Sahara Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Sahara Travel gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sahara Travel openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Foto’s op de website van Sahara Travel mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende.