Privacyverklaring

Uw privacy
Sahara Travel is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere informatie geven over de wijze waarop Sahara Travel persoonsgegevens verwerkt van klanten en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Sahara Travel zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sahara Travel, Gombertstraat 150, 8031 MD Zwolle.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Sahara Travel uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Sahara Travel persoonsgegevens van u:
Wanneer u diensten van Sahara Travel afneemt. Dit kan via onze website of Facebookpagina.
Wanneer u contact heeft met Sahara Travel. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze websites of ons via social media benadert;
Voor de uitvoering van de reis overeenkomsten indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Sahara Travel, bijvoorbeeld voor het maken van een hotelreservering, uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Om bezoekers van haar diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Sahara Travel rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website, inclusief gebruikte apps.

E-mail
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) of bestaande reizen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Sahara Travel, onder vermelding van WBP, info@saharatravel.nl

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over ons reisaanbod of andere informatie, dan kunt u ook een e-mail te sturen aan ons via info@saharatravel.nl onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
Sahara Travel laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
Sahara Travel gaat graag, via social media kanalen, in dialoog met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Sahara Travel volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant Sahara Travel zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Sahara Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Sahara Travel (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Sahara Travel is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Sahara Travel via info@saharatravel.nl

Gebruik van cookies
Sahara Travel maakt bij het aanbieden van haar reizen gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Websites van Sahara Travel
Op de website van Sahara Travel treft u een aantal links aan naar andere websites. Sahara Travel kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Sahara Travel, Dokter van Deenweg 108 8025 BK Zwolle of e-mail: info@saharatravel.nl

Meldpunt kwetsbaarheden​
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in ons systeem? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
Sahara Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Sahara Travel een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Sahara Travel uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Zwolle, 16 juli 2020